Höörs Fastighets AB
utvecklar Höör

Höörs Fastighets AB är ett kommunalägt fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler för kontor, handel och industri.

Läs mer här

Ett år fyllt av nyproduktion och förberedelser för framtiden

Vi har stora krav på oss att både producera verksamhetslokaler och nya bostäder, det är därför glädjande att kunna konstatera att vi är väl förberedda för detta. Det finns dels många byggplaner, vi har även förvärvat mark och dessutom har vi en fantastisk kompetens hos våra medarbetare i bolaget.

Läs mer här

Vi brinner för hållbarhet

En av våra hjärtefrågor är hållbarhet, vi vill bidra till att bygga ett hållbart Höör. När vi bygger om och underhåller väljer vi rätt material, vi gör stora satsningar på bland annat solenergi och elbilar. Vi jobbar också kontinuerligt med energioptimering.

Året i korthet

21,6 miljoner

har satsats på investeringar och underhåll i våra befintliga fastigheter under 2018.

Maglehill

Under 2018 beslutades det att HFAB ska projektera och upphandla byggnationen av en ny förskola på åtta avdelningar samt 90 LSS-lägenheter i området Maglehill.

Ny ekonomichef på HFAB

Kristina Johansson tillträdde som ekonomichef i maj 2018.

Nyckeltal (tkr) 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 141 036 137 633 136 611 127 097 126 318
Resultat efter finansiella poster 5 981 10 854 9 960 5 866 13 961
Räntetäckningsgrad (ggr) 2 2 1 1 2
Avkastning på eget kap. (%) 6,3 11,7 11,7 8,5 21,9
Balansomslutning 880 599 875 007 867 289 850 039 861 756
Aktiverade investeringar 22 278 99 600 14 900 38 000 79 400
Soliditet (%) 10,8 10,6 9,8 8,2 7,4
Nettoskuld/lån 748 421 748 421 748 421 748 421 748 421
Ränteswapar 583 000 688 000 618 000 618 000 618 000
Genomsnittlig ränta (%)* 1,9 2,5 2,6 2,4 3,0

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
* Genomsnittlig ränta är exklusive borgensavgift till Höörs kommun

Boende med närhet till allt

Vi äger och förvaltar omkring 500 lägenheter, samtliga i Höör och byggda från 1900 tills nu. Vi erbjuder lägenheter för alla, från ettor till femmor. Från marklägenheter till lägenheter på femte våningen. Det går även att hyra radhus.

Affärsområde Fastigheter

Med representation i Höörs olika tillväxtåldrar, från 1800-talet fram till 2010-tal, äger Höörs Fastighets AB fastigheter över hela Höör. Beståndet gör HFAB till Höörs största fastighetsägare.

Affärsområde Tjänster

Ett av bolagets kärnuppdrag är god service till våra hyresgäster. Både bostads- och lokalhyresgästerna ska möta en modern, professionell och serviceinriktad organisation som tar kunden på allvar och som tillhandahåller de tjänster som efterfrågas.