En trygg och trivsam miljö

Inom affärsområdet Service arbetar vi med att sköta om och underhålla HFABs fastigheter. Vi erbjuder vaktmästeritjänster till våra lokalhyresgäster, främst inom skola och den sociala sektorn.

Inom AO Service arbetar vi med att sköta om våra fastigheter och våra hyresgäster. Vi arbetar med förebyggande underhåll, mindre underhållsprojekt, felanmälanshantering och utemiljö. Vi levererar även vaktmästeritjänster åt våra lokalhyresgäster främst inom skola, förskola och social sektor. Vi arbetar med att skapa trivsel och trygghet i våra fastigheter samt att underlätta vardagen för våra kunder och hyresgäster. Att ständigt förbättra och utveckla samarbetet med våra hyresgäster och kunder samt att vara lyhörda för deras önskemål är centralt i vår verksamhet.

Miljö

Som ett led i vårt mål att vara ett hållbart och ekologiskt bolag och att minska fossilberoendet har vi under 2017 införskaffat ytterligare 2 elbilar. Vi har även infört elektroniska körjournaler i samtliga bilar. För att minska hushållsavfallet har vi inlett ett samarbete med Textil Recycling som har placerat ut tre stycken textilkärl. Textilierna som samlas in går till återbruk och återvinning.

Trivsel och trygghet

Brandsäkerhet är alltid ett prioriterat område. Under 2017 har 250 SBA ronder genomförts i våra fastigheter, totalt har det blivit 17840 positioner som har kontrollerats, varav det har upptäckts brister på 1 %. Under året har vi även installerat punktsprinkler i 5 av våra miljöhus dessa är placerade i miljöhusen på Lärkgatan och Ringvägen.

För att öka trivsel och trygghet hos våra bostadshyresgäster har vi under 2017 tecknat avtal med Securitas om Trygghetsjour. Bostadshyresgästerna har numera möjlighet att kontakta dem på helger och kvällar om de upplever att de blir störda mm.

 

Kvalitet och arbetsmiljö

För att säkerställa att vi kan leverera en bra kvalitet till våra kunder och hyresgäster och en säker arbetsplats för alla medarbetare jobbar vi kontinuerligt med kompetensutveckling.

2017 genomfördes 8 utbildningar, med inriktning till olika delar av vår verksamhet.

Felanmälan och felavhjälpningsprocessen är en viktig del av vårt arbete och har fungerat väl under året. Antalet registrerade felanmälningar har ökat mot föregående år 1291st 2017 mot 1183st 2016. Vi klarade vårt mål på att 80 % av felanmälningarna ska vara åtgärdade inom en vecka, då 85 % var klara inom en vecka under 2017 vilket är den bästa siffran vi har haft sen vi började mäta. Siffrorna för 2016 83 % och 2015 84 %.

2017

85 %

av felanmälningarna avhjälpta inom en vecka.

En växande städenhet

Under 2017 har beställningarna ökat vilket lett till att vi nyanställt personal. Vårt mål är att bli en hållbar och prisvärd tjänsteleverantör av städ.

2017 innebar att vårt fokus låg på att minska vårt användande av kemikalier, tänka mer miljö och hållbarhet. Vi har lyckats minska användning av kemikalier med ca 75 %, det arbetet kommer att fortsätta under 2018.

Det har även varit mycket fokus på lokalvårdarnas ergonomi och friskvård under 2017, all städpersonal har varit på en inspirationsdag under året och även en uppföljning av hur man jobbar mest ergonomiskt har genomförts.

Vi kommer fortsätta vårt arbete med att se över våra städavtal, vår effektivitet och lokalvårdarna kommer att utföra sina kundbesök under 2018.

Målet för 2018 är att vi ska införa grönt städ på skolor och förskolor.

2017 låg vårt fokus på att minska användandet av kemikalier.