”Våra hyresgäster har under året fått besvara en NKI-mätning och glädjande för bolaget är att vårt projekt med att lyfta kundnöjdheten bland våra bostadshyresgäster verkligen har gett effekt.”

Ordföranden har ordet

Vi har lämnat ett utmanande 2017 bakom oss och gett bolaget ny energi att gå in i 2018 och kommande år. Mycket tid och energi gick åt att hitta en ny VD till bolaget i början av året och efter ett intensivt sökande och många intervjuer så kunde vi välkomna Mikael Nordholm som vår nya VD. Han tillträdde i oktober och vi är mycket tacksamma för det arbete han har gjort så här långt och hoppas att han kommer bidra till att utveckla HFAB i en positiv riktning under kommande år.

Under året har vi invigt 32 nya lägenheter i vårt projekt på Badhuset 2, gamla brandstationen. Att kunna bygga så här pass centralt är förstås mycket bra och samtliga lägenheter var också uthyrda långt innan inflyttningen. Innan projektets start fanns det en oro om att inte alla lägenheter skulle bli uthyrda, men när husen väl stod klara så visade sig att vi kunde haft ännu fler. Samtidigt hade vi räknat med byggstart för 12 marklägenheter i Sätofta under året men projektet har tyvärr blivit försenat pga att länsstyrelsen upphävde bygglovet. Här jobbar bolaget för att hitta en lösning och hoppas på att vi ska kunna starta bygget under 2018. Vi har även gått vidare med att begära en ny detaljplan för att kunna utveckla en annan fastighet i centrum, nämligen Kungshällan. Någon tidsplan är inte satt här men vi hoppas kunna återkomma under de kommande åren med ett spännande projekt som kan bidra till kommunens utveckling.

Våra hyresgäster har under året fått besvara en NKI mätning och glädjande för bolaget är att vårt projekt med att lyfta kundnöjdheten bland våra bostadshyresgäster verkligen har gett effekt. Nästan samtliga kategorier har ökat och allra mest i de områden där vi har satsat. Extra kul är det stora beröm som vår personal har fått i mätningarna och till er alla vill jag rikta ett stort tack för jobbet ni har gjort och kommer göra i framtiden.

2017 har också bjudit på positiva nyheter på riksplanet som påverkar vårt bolag. Tidigare år har vi haft ett problem med tvingande nedskrivningar av våra nya projekt pga de avskrivningsregler som finns. Under hösten genomfördes dock ett möte på regeringsnivå med de inblandade partnerna och här har kommit möjligheter till förändringar. Detta underlättar för bolaget i framtida projekt och kan i viss mån öka vår möjlighet att bygga nytt. Samtidigt tornar också ett mörkt moln upp sig i form av förändrade ränteavdrag för bolaget. Det finns förslag som avsevärt skulle öka skattebördan för bolaget vilket skulle begränsa vår möjlighet till att bygga nytt och genomföra underhåll. Förslaget går i korthet ut på att vi inte kan tillgodoräkna oss alla kostnader för räntor när vi ska beräkna bolagets vinst vilket gör att vi kan bli tvingade att betala skatt även ett år bolaget inte går med vinst. Skulle detta förslaget bli verklighet samtidigt som räntorna kraftigt går upp kommer det inte vara positivt för bolaget.

2018 hoppas jag bolaget kan fortsätta bidra till utvecklingen av kommunen genom skapa nya bostäder till gamla och nya kommuninvånare, möta kommunens ökade behov av lokaler i takt med befolkningsökningen och vara ett föredöme bland kommunala bolag.

Höör 2018-01-15
Johan Svahnberg, Ordförande