Not 8 – Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter 2017-01-01
-2017-12-31
2016-01-01
-2016-12-31
Borgensavgift till kommunen -2 994 -2 994
Räntekostnader, övrigt -19 353 -18 189
-22 347 -21 183