Not 8 – Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter 2017-01-01
-2017-12-31
2016-01-01
-2016-12-31
Borgensavgift till kommunen  -2 994  -2 994
Räntekostnader, övrigt  -19 353  -18 189
 -22 347  -21 183