Not 7 – Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader 2017-01-01
-2017-12-31
2016-01-01
-2016-12-31
Utrangering av bokförda restvärden på rivna byggnader 1 679
1 679