Not 3 – Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader 2017-01-01
-2017-12-31
2016-01-01
-2016-12-31
Mediakostnader 15 727 15 939
Reparation- & underhållskostnader 14 629 14 371
Övriga driftskostnader 13 710 15 781
44 066 46 091