Strategiska mål i olika perspektiv

Strategiska mål i olika perspektiv MÅL STYRTAL

Ekonomi och ägarperspektiv

Stärka koncernens ekonomi
Soliditet 10 % på sikt. Uppfyllt
Avkastningskrav: Statslåneräntan + 1 % på insatt kapital. Uppfyllt
Följa bostadsförsörjningsplanen och bygga 10 lägenheter per år och över tid Bygga 32 lägenheter på Badhuset 2. Uppfyllt
Bygga fyra lägenheter på Fyrkanten 3 och 4. Uppfyllt
Funktionella kommunala verksamhetslokaler
NKI Ny undersökning 2018.

Kundperspektiv

Vara en attraktiv hyresvärd Prioritera det personliga mötet. Ett flertal kundträffar och Bomöten är genomförda.
NKI Resultat 68,7 (+1,3)
Ha en god och effektiv
kommunikation
Alla fastigheter ska vara uppkopplade Uppfyllt
Erbjuda attraktiva och trygga mötesplatser Utemiljön i bostadsområdena ska upplevas trygg och erbjuda naturliga mötesplatser. Under 2017 har trygghetsjour införts.

Fastighets- och Verksamhetsperspektiv

Att vara en effektiv och flexibel organisation Kostnadseffektiv drifts- och
städorganisation.
Benchmarking sker kontinuerligt bland annat genom rapporten SABO i siffror.
God förvaltning av fasta tillgångar UH-planen ska vara ett naturligt verktyg. Bokförda investeringar/planerat UH stämmer med åtgärderna i underhållsplanen.
Hållbart och ekologiskt Energieffektivisera 20 % till 2020 med 2008 som basår. Pågår

Medarbetarperspektiv

Vara en attraktiv arbetsgivare Behålla ett starkt medarbetarindex. Medarbetarindex 75 vilket är ett högt index.
Medarbetarna ska vara engagerade och delaktiga Stark medvetenhet om verksamhetens mål 86 % av personalen förstår hur man bidrar till HFABs övergripande mål.
Bra ledare Ledarskapsindex på 73.
Att ha kompetens kopplat till
koncernens behov
Arbeta med kompetensutveckling. Alla anställda har medarbetarsamtal.