Höörs största fastighetsägare

Bostäder

HFAB har ca 35 000 kvm bostadsyta fördelat på 498 lägenheter med en snitthyra på 1 140 kr/kvm/år.

Vakanserna bland bostäderna fortsätter att vara låga och vår uthyrningsgrad ligger över 98 %. Omflyttningen ligger runt 18 %. Vid årsskiftet stod 832 personer i kö, varav de flesta söker en tvåa i vårt äldre bestånd. Vi kan oftast erbjuda sökande en god bostad i rimlig tid. Däremot kan vi inte alltid göra det i de områden eller till de hyresnivåer som är mest efterfrågade.

Nästan hälften av våra lägenheter är 2:or och är fortfarande den mest efterfrågade storleken även om efterfrågan på 3:or med hiss ökar år från år.

Lokaler

HFAB har ca 70 000 kvm uthyrningsbar lokalyta varav ca 1 % var vakanta vid årsskiftet.

Höörs kommun är HFABs största hyresgäst och hyr vid årsskiftet 94 % av all uthyrningsbar yta till en snitthyra på 1 094 kr/kvm/år.

Marknadsläget för kommersiella lokaler i Höör är fortsatt tufft.

Skolor är klart dominerande i vår fastighetsportfölj och utgör 44 % av lokalytan. Nedan visas fördelningen av vår lokalyta. I övrigt ingår bland annat brandstation och polisstation.

Lägenheter
Lokaler – fastighetsportfölj

Underhåll och ombyggnationer

Under 2017 genomfördes underhåll och ombyggnader för 46,6 miljoner kronor. De lite större underhålls- och ombyggnadsprojekten som har genomförts under året är:

Underhålls- och ombyggnadsprojekt 2017
Totalrenovering Musikskolan 9 710 tkr
Bergvärme Åtorp 8 437 tkr
Fasad- o vent.renovering Ziegler 1 6 120 tkr
Ombyggnad till bostäder, Fyrkanten 5 991 tkr
Fönsterbyte, Näktergalen 4 895 tkr
Tak- o fönsterbyte, Linden 2 826 tkr
Renovering golv, Simhallen 2 522 tkr
Värmerenovering, Kommunhuset 880 tkr
Fastighetsunderhåll per kvm:
Takbyte på Berggrenska gården.

Nyproduktion

Höörs Fastighets AB har i uppdrag att tillföra nya hyresrätter till Höörs bostadsmarknad samt vara ett av kommunens verktyg för att klara sitt bostadsförsörjningsansvar.

Under 2017 har 36 nya hyresrätter producerats och tagits i bruk – fyra lägenheter på Lilla Torg och 32 lägenheter fördelat på två byggnader på Badhuset 2 (gamla brandstationen).

I Sätofta har upphandlingen av tolv nya marklägenheter genomförts men byggnationen har inte kunnat påbörjas på grund av överklaganden från boende i området.

Klevahill 1:48 – planerat för 8 hyresrätter (överklagat av boende i området)

Salvian 3 – planerat för 4 hyresrätter, upphandlas under Q2

Norra Rörums förskola – projektering pågår

Sätofta förskola – projektering pågår

Badhuset 2

Energi och Miljö

Energiförbrukningen är ett fastighetsbolags största klimatpåverkande faktor och värmekostnader utgör den största driftskostnaden. Ett strategiskt och långsiktigt arbete för att energiinvestera i beståndet är därmed avgörande både för att bidra till måluppfyllelse av Höörs klimatmål och för att säkerställa goda driftnetton. Med stort engagemang och tydliga mål har vi lyckats bra med vårt energiarbete. Vi arbetar målinriktat, strukturerat och framgångsrikt med vårt energispararbete och har gjort så under många år. Genom en kombination av driftoptimering och energiinvesteringar har bolaget minskat energibehovet.

Arbetet med ESP 2 som sträcker sig under perioden 2017-2020 där målsättningen är att spara 20 % på hela fastighetsbeståndet till 2020 med 2008 som basår fortskrider.

ÅR Driftstatistik för lokalerna Driftstatistik för bostäderna
Värme
kWh/kvm
El kWh/kvm Vatten Kubik/kvm Värme
kWh/kvm
El kWh/kvm Vatten Kubik/kvm
2015 90,19 61,76 0,41 121,18 22,64 1,16
2016 90,5 63,26 0,40 107,1 25,1 1,15
2017 90,5 69,1 0,48 90,0 23,27 1,18