2017 ett år fyllt av nyproduktion och förberedelser för framtiden

Som nytillträdd VD med start i oktober månad har min påverkan på verksamhetsåret inte varit stor. Jag kan konstatera att vi mycket väl lever upp till de mål som ägaren ställer på bolaget och att våra kunder är mer nöjda än någonsin. Vi har stora krav på oss att både producera verksamhetslokaler och nya bostäder, det är därför glädjande att kunna konstatera att vi är väl förberedda för detta. Det finns dels många byggplaner, vi har även förvärvat mark och dessutom har vi en fantastisk kompetens hos våra medarbetare i bolaget. Jag ser med tillförsikt fram emot de kommande åren och möjligheten att förverkliga våra planer.

Mikael Nordholm
VD Höörs Fastighets AB

Läs mer här

Året i korthet

Badhuset – 32 nya lägenheter

I augusti 2017 flyttade hyresgästerna in i de nybyggda lägenheterna.

46,6 miljoner

har satsats på investeringar och underhåll i våra befintliga fastigheter under 2017.

Ny VD på Höörs Fastighets AB

Mikael Nordholm efterträdde tf Lars Anebreid som ny VD i oktober 2017.

Ny förskola i Norra Rörum

Under 2017 beslutades det att byggnationen av en ny förskola på 2 avdelningar och fritidsavdelning påbörjas under 2017 i Norra Rörum.

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 2013*
Omsättning, Mkr 137,6 136,6 127,1 126,3 120,3
Resultat efter finansnetto, Mkr 10,9 9,9 5,9 13,9 −13,1
Räntetäckningsgrad, ggr 1,56 1,47 1,28 1,6 0,52
Avkastning på eget kapital, % 11,7 11,7 8,5 21,9 −22,8
Balansomslutning, Mkr 875,0 867,3 850 861,8 847,3
Aktiverade investeringar, Mkr 99,6 14,9 38,0 79,4 5,9
Soliditet 10,6 9,8 8,2 7,4 6,8
Nettoskuld/lån, Mkr 748 748 748 748 753
Ränteswapar, Mkr 688 688 618 618 693
Genomsnittlig ränta, %** 2,51 2,59 2,36 3,03 3,6

* OBS nyckeltalen för 2013 avser den dåvarande koncernens redovisade nyckeltal.
** Exkl. borgensavgift till Höörs kommun.

Affärsområde Fastigheter

Med representation i Höörs olika tillväxtåldrar, från 1800-talet fram till 2010-tal, äger Höörs Fastighets AB fastigheter över hela Höör. Beståndet gör HFAB till Höörs största fastighetsägare.

Affärsområde Tjänster

Ett av bolagets kärnuppdrag är god service till våra hyresgäster. Både bostads- och lokalhyresgästerna ska möta en modern, professionell och serviceinriktad organisation som tar kunden på allvar och som tillhandahåller de tjänster som efterfrågas.