”2016 har varit ett otroligt spännande år då många satsningar och tankar har tagit fart och satt sina spår både inom energiarbetet och nyproduktionen.”

VD har ordet

Jag vill börja med att tacka Höörs Fastighets AB och Höörs kommun för att jag fått möjligheten att vara med på en mycket utvecklande och inspirerande resa. En resa som började för sex år sedan. Som avgående VD kan jag inte låta bli att titta tillbaka lite längre än bara det år som årsredovisningen omfattar. Det är en tid som jag känner stor stolthet över. HFAB har utvecklats på många sätt och tillsammans med alla underbara medarbetare har vi nu ett stabilt bolag som levererar enligt ägarens önskemål.

Med stort engagemang och många arbetstimmar har vi fusionerat bolagen, bytt ut affärssystemen och byggt en modern organisation som stödjer våra mål. Vi har också tagit fram en tydlig affärsplan som bygger på ägarens fyra perspektiv (god livsmiljö och boende för alla, tillgängliga och professionella, innovativa och ansvarfulla samt långsiktig hållbar ekonomi), med mera, med mera.

Allt har inte gått så fort som jag önskat, beroende på saker jag inte styrt över har fibern till våra bostadshyresgäster och ”min sida” blivit försenade. Nu äntligen är fibern upphandlad och de första fastigheterna kommer att vara uppkopplade under april månad. När min sida är i gång, någon gång under våren 2017, kommer den att få vår bostadskö att bli mycket mer transparent och analyserbar.

Vår bostadskö växer och bedömningen är att det finns en stark efterfrågan på hyresrätter och att den kommer bestå framöver. Då fastighetsmarknaden var rekordstark under 2016 och den svenska fastighetsmarknaden noterade en ny toppnotering gällande transaktionsvolym på hela 200 miljarder, 37 miljarder högre än tidigare toppnotering, skvalpar det givetvis över även till Höörs fastighetsmarknad.

Under 2016 har vi kunnat se att marknadens direktavkastningskrav har sjunkit i Höör vilket är oerhört positivt. Förhoppningsvis får det igång den privata nyproduktionen eftersom vi under den närmsta tiden framöver måste lägga om rodret och bygga verksamhetslokaler istället för bostäder. Tyvärr klarar inte ekonomin att vi gör båda delarna i någon större utsträckning utan måste fokusera våra resurser.

2016 har varit ett otroligt spännande år då många satsningar och tankar har tagit fart och satt sina spår både inom energiarbetet och nyproduktionen. Just nu har vi 32 lägenheter i produktion och 16 lägenheter upphandlade och i startläge, förskole- och skolmoduler på plats i Sätofta och vid Ringsjöskolan. Fler moduler är upphandlade och väntar på bygglov. Vi har renoverat musikskolan, borrat bergvärme på Åtorp och mycket mer. Resultatmässigt nådde vi våra uppsatta mål och stärkte soliditeten.

Förvaltning av det befintliga beståndet kommer alltid i första rummet. Därför har 48 miljoner satsats på investeringar och underhåll i våra befintliga fastigheter under 2016. Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och helhetssyn. Budgeten 2017 fortsätter därför på den inslagna vägen med fokus på underhåll. I dagarna har vi inlett en förstudie för att dra igång ett historiskt stort underhållsprojekt för HFAB, Ringsjöskolan 2.0. Dessutom är det det befintliga beståndet som möjliggör nyproduktion.

Till sist vill jag rikta ett riktigt stort tack till våra medarbetare, som med stor entusiasm och engagemang bidragit till utvecklingen av bolaget. Och inte minst till våra kunder och ägare. Ett stort tack också till styrelsen för ert värdefulla arbete.

Höör 2017-01-23
Kristina Forslund, avgående VD