En trygg och trivsam miljö

Inom affärsområdet Service arbetar vi med att sköta om och underhålla HFABs fastigheter. Vi erbjuder vaktmästeritjänster till våra lokalhyresgäster, främst inom skola och den sociala sektorn.

Inom AO Service arbetar vi med att sköta om våra fastigheter och våra hyresgäster. Vi arbetar med förebyggande underhåll, mindre underhållsprojekt, felanmälanshantering och utemiljö. Vi levererar även vaktmästeritjänster åt våra lokalhyresgäster främst inom skola och social sektor. Vi arbetar med att skapa trivsel och trygghet i våra fastigheter samt att underlätta vardagen för våra kunder och hyresgäster. Att ständigt förbättra och utveckla samarbetet med våra hyresgäster och kunder samt att vara lyhörda för deras önskemål är centralt i vår verksamhet.

Utemiljön och första intrycket på våra bostadsfastigheter har haft en fortsatt hög prioritet även under 2016. Efter önskemål som framkom på våra bomöten har vi genomfört en mängd olika projekt. Några exempel: På Munkarpsvägen har vi utvidgat parkeringsplatsen och satt upp belysning. På Lärkgatan 28 har parkering och gångar asfalterats, ny ledbelysning satts upp, en ny mötesplats anlagts och alla planteringar förnyats.

För att förbättra trivsel och trygghet togs beslut om att renovera källare och tvättstuga på Lärkgatan 45 F-H detta har genomförts i samråd med hyresgästerna. Källaren har målats, ny rörelsestyrd ledbelysning har installerats, tvättstugan har nya energisnålamaskiner och har blivit utrustad med doserare för tvättmedel vilket förhoppningsvis innebär en förbättring för miljön.

Många verksamhetsförändringar och renoveringar inom förskola och skola har inneburit stora utmaningar för vaktmästeritjänsterna. Framförallt iordningställandet av moduler på Sätoftaskolan och Ringsjöskolan inför höstens skolstart innebar stora påfrestningar för vår verksamhet.

För att säkerställa att vi kan leverera bra kvalitet till våra kunder och hyresgäster arbetar vi kontinuerligt med kompetensutveckling. Under 2016 genomfördes 9 utbildningar riktade till olika delar av vår verksamhet.

Felanmälan och felavhjälpningsprocessen är en viktig del av vårt arbete och har fungerat väl under året. Vi kan konstatera att antalet registrerade felanmälningar har minskat mot föregående år – 1183 st 2016 mot 1291 st 2015. Vi klarade vårt mål på att 80 % av felanmälningarna ska vara åtgärdade inom en vecka, då hela 83 % var klara inom en vecka under 2016. Vi arbetar ständigt med att utveckla organisationen. Att vara lyhörd och lyssna på våra kunder och hyresgäster är självklart för ett bra samarbete och för att skapa en trygg och trivsam miljö.

2016

83%

av felanmälningarna avhjälpta inom en vecka.

En växande städenhet

Under 2016 har beställningarna om mer städning ökat vilket lett till att arbetet med att effektivisera städenheten fortsatt samt att vi nyanställt personal. Målet att bli en modern och prisvärd tjänsteleverantör lever vidare.

Omfattningen av städavtal ökade 2016 bland annat genom förskole/skolmoduler och även utökning av antalet storstädningsavtal. Även ett grönt städavtal har arbetats fram och används numera i våra trappstädningar.

Under 2016 har vi sett över våra städavtal och höjt avverkningstakten på skolorna. Lokalvårdarna har bytt arbetspass med varandra för att enheten ska bli ett mer flexibelt affärsområde, vilket har blivit uppskattat av såväl kunder och lokalvårdare. Personalen har fått ta ett större ansvar genom mer delaktighet inom administrationen, t.ex. vid varubeställningar och upphandlingar. Under hösten har en kompletterande ergonomiutbildning genomförts för all städpersonal. Även en utbildning i ledarskap har genomförts. Fyra lokalvårdare har genomfört yrkesutbildningen SRY. HLR-utbildning har också genomförts under hösten.

Vårt fokus ligger fortfarande på våra kundbesök och arbetet med att se över våra städavtal fortsätter. Vi kommer också att introducera och erbjuda våra kunder gröna städavtal.

2016

En kompletterande golvvårdsutbildning har genomförts för all städpersonal