Organisation

HFABs värdegrund är själva basen i företagskulturen – hur vi vill uppfattas och vad vi vill kännetecknas av. Våra strategier, policy och ramverk grundar sig på våra värderingar.

HFABs organisation är förankrad och stärker bolagets förvaltnings- och produktionsförmåga och säkerställer att strategiska överväganden är en del i all verksamhet. Vår organisation verkar som en helhet och är flexibel för att kunna möta omvärldsförändringar. Organisationsutvecklingen är ett ständigt pågående arbete och präglas av utarbetande av ett enhetligt arbetssätt grundade på process- och rutinbeskrivningar. Under 2016 har bolaget vuxit, främst inom städ, där kommunen utökat befintliga avtal samt beställt städning till nya verksamheter.

Fakta medarbetare 2016 2015
Antal anställda 66 st 68 st
Antal tjänster 52 st 49 st
Fördelning kvinnor
och män
64 % kvinnor 55 % kvinnor
Medelålder 47 48 år
Sjukfrånvaro 7,03 % 6,86 %

Genom arbetsglädje och nytänkande är vi professionella och affärsmässiga

Arbetsglädje:

Vi vet att arbetsglädje och stolta medarbetare behövs för att nå riktigt bra resultat. Glädje skapas genom delaktighet, öppenhet, utvecklingsmöjligheter och ett tydligt uppdrag.

Nytänkande:

Vi är kreativa, nyfikna och omvärldsmedvetna samt i ständig utveckling. Tillsammans skapar vi innovativa lösningar genom unik kunskap, bred kompetens och stor erfarenhet.

Professionella:

Vi bemöter varandra, våra kunder och övriga med respekt och omtanke. Vi är kompetenta och serviceinriktade med helhetssyn.

Affärsmässiga:

Vi agerar alltid med såväl kundens som bolagets bästa för ögonen.