”Behovet av nya bostäder ökar, men även behovet av verksamhetslokaler för kommunen.”

Ordföranden har ordet

2016 har varit ett år som bjudit på en hel del nya utmaningar i vårt land och för HFAB. Ingen har missat att det har varit en kraftigt ökad invandring i vårt land, vilket naturligtvis även påverkar HFAB. Behovet av nya bostäder ökar, men även behovet av verksamhetslokaler för kommunen.

Därför är det glädjande att det kommer färdigställas 32 lägenheter under sommaren 2017 och att styrelsen nyligen har beslutat om tolv marklägenheter i Sätofta som bör vara inflyttningsklara vår/sommar 2018. HFAB har även börjat titta på möjligheten att, inom befintliga bostadsområden, bygga hus som kallas Perstorpet, en villa med fyra mindre lägenheter. Detta för att snabbare kunna erbjuda fler lägenheter och integrera olika boendeformer.

På lokalsidan har kommunen främst löst lokalbehovet med ett stort antal moduler. Detta är förstås ingen hållbar lösning på sikt. Under 2017 kommer därför HFAB tillsammans med kommunen att titta extra noga på Höörs framtida lokalbehov. Med ett uppskattat investeringsbehov på upp till en halv miljard bara inom skolan de kommande åren blir detta ett prioriterat område då det påverkar alla invånare i kommunen.

På ekonomisidan lämnar vi ett stabilt år bakom oss med få överraskningar, men troligtvis kommer det bli lite tyngre 2018. Varje nytt bostadsprojekt som HFAB färdigställer medför ett behov av nedskrivningar vilket belastar vårt resultat. Detta utifrån att produktionskostnaderna överstiger betalningsviljan hos våra nya hyresgäster. Vi ser också att byggpriserna ökar snabbt vilket också driver på hyrorna. Detta är något vi kommer att få leva med de kommande åren då behoven är liknande i de flesta av landets kommuner och ett hus kostar lika mycket att bygga i både Malmö och Höör.

Året slutade med att vår VD Kristina Forslund valde att säga upp sig och kommer arbeta sin sista dag i HFAB i februari. Från min och styrelsens sida vill jag tacka henne för hennes arbete i bolaget de gångna åren och önska henne ett stort lycka till på sitt nya jobb. Arbetet med att hitta en ny permanent VD är igång och vi hoppas kunna presentera en ny under våren 2017.

Vi ser nu med spänning fram emot 2017, ett år då vi intensifierar vårt arbete för att bidra till Höörs kommuns framtida utveckling.

Höör 2017-01-21

Johan Svanberg, Ordförande