Not 8 – Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter 2016-01-01
-2016-12-31
2015-01-01
-2015-12-31
Borgensavgift till kommunen -2 994 -2 994
Räntekostnader, övrigt -18 189 -18 015
-21 183 -21 009