Not 3 – rörelsens kostnader

Fastighetskostnader 2016-01-01
-2016-12-31
2015-01-01
-2015-12-31
Mediakostnader 15 939 15 740
Reparation- & underhållskostnader 14 371 11 977
Övriga driftskostnader 15 781 8 865
46 091 36 582