Höörs största fastighetsägare

Bostäder

HFAB har ca 33 000 kvadratmeter bostadsyta fördelat på 461 lägenheter med en snitthyra på 1 132 kr/kvm/år.

Vakanserna bland bostäderna fortsätter att vara låga och vår uthyrningsgrad ligger över 98 %. Omflyttningen har under 2016 minskat något till 17,6 % (18,0 %). Vid årsskiftet stod 769 personer i kö, varav de flesta söker en tvåa i vårt äldre bestånd. Vi kan oftast erbjuda sökande en god bostad i rimlig tid. Däremot kan vi inte alltid göra det i de områden eller till de hyresnivåer som är mest efterfrågade.

Nästan hälften av våra lägenheter är 2:or och är fortfarande den mest efterfrågade storleken även om efterfrågan på 3:or med hiss ökar år från år.

Lokaler

HFAB har ca 70 000 kvadratmeter uthyrningsbar lokalyta varav ca 1 % var vakanta vid årsskiftet.

Höörs kommun är HFABs största hyresgäst och hyr vid årsskiftet 94 % av all uthyrningsbar yta till en snitthyra på 1 085 kr/kvm/år.

Marknadsläget för kommersiella lokaler i Höör är fortsatt tufft.

Skolor är klart dominerande i vår fastighetsportfölj och utgör 44 % av lokalytan. Nedan visas fördelningen av vår lokalyta. I övrigt ingår bland annat brandstation och polisstation.

Lägenheter
Lokaler – fastighetsportfölj

Underhåll och ombyggnationer

HFABs fastigheter underhålls för att erbjuda hyresgästerna goda och trygga inomhus- och utomhusmiljöer och för att uppfylla gällande myndighets- och miljökrav. Underhållsinsatserna är även centrala för att vårda och utveckla fastighetsvärdet.

Under 2016 genomfördes underhåll och ombyggnader för ca 48 miljoner kronor. De lite större underhålls- och ombyggnadsprojekten som har genomförts under året är:

Underhålls- och ombyggnadsprojekt 2016
Bergvärme Åtorp 6 980 kkr
Fasadrenovering Ziegler 1 6 025 kkr
Renovering musikskolan 5 891 kkr
Ny parkering Berggren 16 4 300 kkr
Tak- och fönsterbyte Näktergalen 6 3 647 kkr
Underhåll Midgårds förskola 1 296 kkr
Tak- och fönsterbyte Linden 754 kkr
Ombyggnation receptionen Berggren 16 474 kkr
Fastighetsunderhåll per kvm:
Renovering av musikskolan

Nyproduktion

Höörs Fastighets AB har i uppdrag att tillföra nya hyresrätter till Höörs bostadsmarknad samt vara ett av kommunens verktyg för att klara sitt bostadsförsörjningsansvar.

Under 2016 har byggnationen av 32 nya lägenheter (Badhuset 2) påbörjats. Inflyttningen är planerad till 1 augusti 2017.

Under våren tillträdde vi en fastighet i Sätofta (Sätofa 6:89) där byggnation av 12 st marklägenheter är upphandlad och beställd. Byggnation påbörjas under våren 2017.

På Lilla Torg ska det skapas fyra nya lägenheter genom att konvertera två lokaler i bottenplan. Entreprenaden är upphandlad och beställd.

Byggnationen av Badhuset 2.

Energi och Miljö

Energiförbrukningen är ett fastighetsbolags största klimatpåverkande faktor och värmekostnader utgör den största driftkostnaden. Ett strategiskt och långsiktigt arbete för att energiinvestera beståndet är därmed avgörande både för att bidra till måluppfyllese av Höörs klimatmål och för att säkerställa goda driftnetton.

Med stort engagemang och tydliga mål har vi lyckats bra med vårt energiarbete. Vi arbetar målinriktat, strukturerat och framgångsrikt med vårt energispararbete och har gjort så under många år. Genom en kombination av driftoptimering och energiinvesteringar har bolaget minskat energibehovet.

Under 2016 har det genomförts ett geoenergiprojekt i form av bergvärme i kvarteret Åtorp. Bergvärmen kommer även att kunna försörja nybygget på fastigheten Badhuset 2. Vår energianvändning har minskat kraftigt och vi har redan klarat av målsättningen i Skåneinitiativet.

HFABs energimål under 2016 var att under perioden 2007-2016 minska energiförbrukningen med 20 % på bostäderna. Det kan nu konstateras att under perioden 2007-2016 har HFAB uppnått målet med råge och har minskat energiförbrukningen med hela 24,3 % enligt Skåneinitiativets rapport för 2016.

Styrelsen har även startat upp ett energisparprojekt, ESP 2, som sträcker sig under perioden 2017-2020 där målsättningen är att sparar 20 % på hela fastighetsbeståndet till 2020 med 2008 som basår.

Under 2016 har det genomförts ett geoenergiprojekt i form av bergvärme i kvarteret Åtorp.
ÅR Driftstatistik för lokalerna Driftstatistik för bostäderna
Värme
kWh/kvm
ElkWh/kvm VattenKubik/kvm Värme
kWh/kvm
ElkWh/kvm VattenKubik/kvm
2014 93,9 61,32 0,41 126,61 21,7 1,11
2015 90,19 61,76 0,41 121,18 22,64 1,16
2016 77,20 63,26 0,40 107,1 25,1 1,15
Värme kWh/kvm – totalt 2013–2015
El kWh/kvm – totalt 2013–2015
Vatten Kubik/kvm – totalt 2013–2015