Vi utvecklar Höör

Höörs Fastighets AB är ett kommunalägt fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler för kontor, handel och industri. Här kan du se vad vi har utvecklat under 2016.

Ett stabilt bolag som levererar

Jag vill börja med att tacka Höörs Fastighets AB och Höörs kommun för att jag fått möjligheten att vara med på en mycket utvecklande och inspirerande resa. En resa som började för sex år sedan. Som avgående VD kan jag inte låta bli att titta tillbaka lite längre än bara det år som årsredovisningen omfattar. Det är en tid som jag känner stor stolthet över. HFAB har utvecklats på många sätt och tillsammans med alla underbara medarbetare har vi nu ett stabilt bolag som levererar enligt ägarens önskemål.

Läs mer här

Året i korthet

Badhuset – 32 nya lägenheter i Höör

Under hösten 2016 startade nybyggnationen på gamla brandstationens tomt av de två 4-vånings kombohusen. Husen består av 2:or och 3:or och inflyttning kommer att ske i augusti 2017.

Marklägenheter i Sätofta

Styrelsen beslutade om att bygga tolv nya marklägenheter i Sätofta som ska vara inflyttningsklara under våren/sommarn 2018.

48 miljoner

har satsats på investeringar och underhåll i våra befintliga fastigheter under 2016.

Miljöansvar

Under 2016 har vi övergått till kemikalielös trappstädning i våra bostadsfastigheter och utvärderat en ny grön städmetod som vi kommer att erbjuda våra lokalhyresgäster under våren 2017.

Nyckeltal 2016 2015 2014 2013* 2012*
Omsättning, Mkr 136,6 127,1 126,3 120,3 118,5
Resultat efter finansnetto, Mkr 9,9 5,9 13,9 −13,1 6,7
Räntetäckningsgrad, ggr 1,47 1,28 1,6 0,52 1,26
Avkastning på eget kapital, % 11,7 8,5 21,9 −22,8 11,7
Balansomslutning, Mkr 867,3 850 861,8 847,3 860,5
Aktiverade investeringar, Mkr 14,9 38,0 79,4 5,9 14,5
Soliditet 9,8 8,2 7,4 6,8 6,6
Nettoskuld/lån, Mkr 748 748 748 753 761
Ränteswapar, Mkr 688 618 618 693 719
Genomsnittlig ränta, %** 2,59 2,36 3,03 3,6 3,32

* OBS nyckeltalen för 2012–2013 avser den dåvarande koncernens redovisade nyckeltal.
** Exkl. borgensavgift till Höörs kommun.

Affärsområde Fastigheter

Med representation i Höörs olika tillväxtåldrar, från 1800-talet fram till 2010-tal, äger Höörs Fastighets AB fastigheter över hela Höör. Beståndet gör HFAB till Höörs största fastighetsägare.

Affärsområde Tjänster

Ett av bolagets kärnuppdrag är god service till våra hyresgäster. Både bostads- och lokalhyresgästerna ska möta en modern, professionell och serviceinriktad organisation som tar kunden på allvar och som tillhandahåller de tjänster som efterfrågas.